Partnerzy

Gdoce

Gdoce to firma z siedzibą w Hiszpanii, z dużym doświadczeniem w świecie przedsiębiorczości. Specjalizujemy się w uczeniu się nowych technologii cyfrowych, oprócz szerokiego korzystania z sieci społecznościowych, narzędzi Web 2.0 i światowych projektów przetwarzania w chmurze dla wszystkich typów klientów publicznych i prywatnych w środowiskach edukacyjnych.

Nasza wiedza specjalistyczna polega na opracowywaniu aplikacji platform cyfrowych i usług z zakresu przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się, wiedzy i innowacji. W szczególności koncentrujemy się na opracowywaniu, wdrażaniu, dokumentowaniu i utrzymywaniu platform aplikacji IT, wydawaniu określonych technologii i środowisk programistycznych, zapewnianiu bezpiecznego dostępu do danych oraz spełnianiu kryteriów „użyteczności” i jakości wymaganych przez ustalone standardy.

W ostatnich latach współpracowaliśmy z naszymi partnerami w kilku projektach dotyczących szkolenia kompetencji cyfrowych ze wsparciem przedsiębiorczości. Zaangażowaliśmy się w cyfrowe kompetencje szkoleniowe i certyfikację tych umiejętności.

www.gdoce.es