Διαδικτυακή Συνάντηση τον Απρίλιο 2020

 • Post published:25 Απριλίου, 2020
 • Post category:NEA
 • Post comments:0 Comments

Η δια ζώσης συνάντηση μας στις 20 Απριλίου 2020 στην πόλη Λουντ, ακυρώθηκε λόγω του Covid-19, αλλά αντ ‘αυτού είχαμε μια διαδικτυακή συνάντηση

Από το σπίτι, στις 28 Απριλίου.

Συμμετέχοντες:

 • Necmettin (Mobilizing Expertise)

 • Sarah (Mobilizing Expertise)

 • Serena (Sharing Europe)

 • Antonino (Youth Europe Service)

 • Guillermo (IYDA)

 • Nermin (IYDA)

 • Mike (Kainotomia)

 • Diana (Geoclube)

 • Miguel (Academia Postal3)

Συζητήσαμε για την πρόοδο που έχει σημειώσει κάθε εταίρος και σχεδιάσαμε την πορεία και τις επόμενες δράσεις του έργου.

Οι εταίροι κατάλαβαν ότι είναι πιθανό να μην πραγματοποιηθούν διεθνείς συναντήσεις και δραστηριότητες κατάρτισης το 2020, οπότε είναι σημαντικό να συνεχιστεί το έργο με δραστηριότητες διάδοσης και τοπικές δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν, όπως αποφασίστηκε από τη συνάντηση, είναι:

 • newsletter

 • ebook σε όλες τις γλώσσες των εταίρων οργανισμών και διάχυσή του

τρέχουσες εργασίες και δραστηριότητες είναι:

 • website

 • ομάδες εστίασης

 • κόμιξ

Αφήστε μια απάντηση