Διαδικτυακή Συνάντηση τον Ιούνιο 2020

  • Post published:14 Ιουνίου, 2020
  • Post category:NEA
  • Post comments:0 Comments

Στις 12 Ιουνίου 2020 στις 15:15 CET στο Skype, πραγματοποιήθηκε μια ακόμα διαδικτυακή συνάντηση.

Τη συνάντηση παρακολούθησαν:

● Sarah (Mobilizing Expertise)

● Serena (Sharing Europe)

● Antonino (Youth Europe Service)

● Guillermo (IYDA)

● Nermin (IYDA)

● Mike (Kainotomia)

● Carlos (Geoclube)

Ατζέντα

1. Νεότερα από Γερμανία

2. Νεότερα από Πορτογαλία

3. Νεότερα από Σουηδία

4. Νεότερα από Ελλάδα

5. Νεότερα από Φλωρεντία

6. Νεότερα από Ποτένζα

Το Newsletter ολοκληρώθηκε και είναι έτοιμο για μετάφραση.

Οι ομάδες εστίασης σχετικά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες έχουν ολοκληρωθεί για όλους τους εταίρους.

Ωστόσο, η συνέντευξη από ΜΚΟ είναι μια πρόκληση για όλους τους εταίρους, καθώς δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Αποφασίσαμε να διατηρήσουμε την προθεσμία ανοιχτή μέχρι να ολοκληρώσουμε τις συνεντεύξεις αυτές.

Σχετικά με την παράταση του έργου, η Εθνική Υπηρεσία απάντησε ότι εάν θέλουμε να έχουμε παράταση, αυτό θα ήταν δυνατό, αλλά πρέπει να παρέχουμε

λεπτομερείς λόγους για το αίτημά μας.

Ο IYDA προτείνει το χρονικό πλαίσιο για τη δραστηριότητα C2 στη Γερμανία, από τις 23 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2021.

Εάν η προθεσμία υποβολής των έργων Erasmus διατηρείται όπως κάθε χρόνο, η Εκπαίδευση στη Γερμανία θα προταθεί να καθυστερήσει μία εβδομάδα.

Ωστόσο, αναμένονται αλλαγές στο πρόγραμμα Erasmus. Θα μάθουμε τον Νοέμβριο.

Η επόμενη διακρατική συνάντηση στην Ελλάδα πιθανότατα θα είναι online. Έχει προταθεί να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση σε πέντε ημέρες και πρέπει

να καταγραφεί. Οι ημέρες μπορούν να χωριστούν χρονικά και όχι να είναι συνεχόμενες.

Η IYDA θα επικοινωνήσει με την Εθνική Υπηρεσία για να ρωτήσει εάν είναι δυνατόν να διεξαχθεί η εκπαίδευση στο Διαδίκτυο.

Αφήστε μια απάντηση