Εναρκτήρια Συνάρτηση – Οκτώβρης 2019

  • Post published:20 Οκτωβρίου, 2019
  • Post category:NEA
  • Post comments:0 Comments

Στις 17 και 18 Οκτωβρίου του 2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου.

Διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από τον Ahmed Nabil Hassan στις εγκαταστάσεις του IYDA e.V Germany Office University of Applied Sciences (Hochschule Bonn RheinSieg) Von-Liebig Str. 20, 53359 Rheinbach First Floor Room E-106

Τη συνάντηση παρακολούθησαν οι εταίροι:

Nabil (Sharing Europe)

Marta (Geoclube)

Antonino (YES)

Michael (Kainotomia)

Artemise (IYDA)

Damla (Mobilizing Expertise)

Ignatius (IYDA)

Marina (IYDA)

Martin (IYDA)

Miguel (Academia Postal3) (συμμετοχή από τις 12:00)

Μετά από μια ενότητα «Γνωρίστε μεταξύ σας», κάθε εταίρος του έργου παρουσίασε το δικό του πεδίο δραστηριότητας και την εμπειρία του και έπειτα, ο συντονιστής-εταίρος παρουσίασε το έργο. Οι στόχοι του και οι δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν είναι οι εξής:

  • εκπαιδευτικά μαθήματα

  • ομάδες εστίασης

  • δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης

  • τοπικές εκδηλώσεις

  • διακρατικές συναντήσεις

  • διαχειριστικά και οικονομικά θέματα

Αφήστε μια απάντηση